Autocue lezen TVCollege Hilversum

TVCollege Summer School: Leer en Pas toe!

Als presentator is het onmogelijk om al je presentatieteksten uit je hoofd leren. Zeker bij lange teksten is dit ondoenlijk. Denk maar eens aan het Nieuws of Opsporing Verzocht. Het hulpmiddel hiervoor is de autocue.
Presenteren op de autocue vereist een aantal vaardigheden. Naast kennis van de techniek van de autocue en de wijze van presenteren van teksten, is deze training grotendeels gericht op het zo natuurlijk mogelijk contact maken en houden met de camera. Indien gewenst kan er in plaats van vaste teksten ook getraind worden met het werken met steekwoorden op de autocue.

Maak je klaar voor 5 dagen intensief televisie maken!

Het TVCollege biedt je de kans d.m.v. een gerichte individuele training autocuelezen je volledig voor te bereiden op het presentatievak.

Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van die persoonlijke aspecten, die een goede presentatie belemmeren dan wel bevorderen. Hij kent de wetmatigheden van het presenteren op de autocue en is bekend met de techniek ervan.

Tijdens deze persoonlijke training komen oa. de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wetmatigheden van de autocue presentatie
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Cameracontact
  • Tekstzegging en tekstplaatsing
  • Autocue technieken, voet en handbediening.

De training is bestemd voor presentatoren die (gaan) werken met de autocue. Voor beginnende presentatoren wordt geadviseerd: 2 dagdelen met een tussenperiode van een week en een derde dagdeel nadat de deelnemer een aantal presentaties in de praktijk heeft uitgevoerd.

Reeds ervaren presentatoren kunnen hun techniek aanscherpen door kritische en objectieve aanwijzingen. Aantal deelnemers: 1 à 2.

In het kort

Kosten: € 390 (betaling in termijnen mogelijk)
Duur: 1
Startdatum: Op afspraak

Liever wat anders?

Maak een keuze uit één van de opleidingen
of bestel een opleiding op maat.