Privacyverklaring TVCollege

In het kader van onze praktijkopleiding verwerken wij persoonsgegevens. Normaliter ontvangt TVCollege deze gegevens van uzelf, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.

 

Opslag en verstrekking

NAW-gegevens worden niet opgeslagen in een cloud omgeving en zijn niet bereikbaar voor derden. Bij vragen of verzoeken van potentiële opdrachtgevers zal eerst contact opgenomen worden met de student.

Indien wij Persoonsgegevens verwerken geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.

Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
• De website registreert gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Veelal verwerken wij de persoonsgegevens  om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening en daarbij te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die gesteld zijn.

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:
• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• De verbetering van onze diensten;
• Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor nieuwsdoeleinden of om u op de hoogte te houden over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Mochten er gevallen zijn waarbij wij persoonsgegevens om andere dan genoemde redenen willen verwerken, dan zal er expliciet toestemming gevraagd worden.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Derden

TVCollege maakt gebruik van diensten van derden. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel tijdelijk inzage zouden kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software.