Niets is saaier dan te (moeten) luisteren naar iemand die zijn stem niet beheerst en/of aanpast naar het doel. Door onjuist gebruik van intonatie en toonhoogte, de geluidssterkte, de articulatie, de stemkwaliteit, de spreeksnelheid, het ritme, de melodieusheid en de wisselingen in al deze aspecten kan een boodschap verkeerd begrepen worden.
Stevige basis als voice-over
In deze training wordt een stevige basis gelegd voor professioneel stem- en ademhalingsgebruik. Zowel vanuit theoretisch en praktisch oogpunt.
Doel van juist stemgebruik
De training is samengesteld voor mensen die onder meer als zogeheten voice-overs willen worden ingezet t.b.v. commercials en documentaires.
De stem als instrument
Je leert je stem goed te beheersen. Dit door praktische stemoefeningen én aandacht te besteden aan ademhaling, uitspraak, dictie, tempo en intonatie.
Een multi-inzetbare stem
Na deze training moeten deelnemers in staat zijn de stem goed te beheersen en haar mogelijkheden aan te passen aan het doel. Ook acteurs en toneelspelers kunnen met deze training het gebruik van hun stem verbeteren, zoals ook redenaars en vertellers er hun voordeel mee kunnen doen.

Op afspraak

In het kort

Kosten: € 2.396 (betaling in termijnen mogelijk)
Duur: 5 weken
Startdatum: op afspraak

Liever wat anders?

Maak een keuze uit één van de opleidingen
of bestel een opleiding op maat.

De opleiding duurt in principe 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. Om de opleiding zo toegankelijk mogelijk te houden, zullen de lessen op afspraak plaatsvinden. Voor startdata in de zomervakantie kun je kijken op: www.SummerSchoolTV.nl